Dołącz do projektu Celem projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników projektu, tj. 50 osób z terenu województwa pomorskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub osób przewidzianych do zwolnienia przez pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa pomorskiego. Realizacja celu jest przewidziana do 31.07.2015 r.

Aktualności

04.06.2015

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 05 czerwca 2015 r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

Więcej

O projekcie

Projekt „Zadbaj o swoją przyszłość” jest realizowany na terenie woj. pomorskiego w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Priorytetu VIII. „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem Projektu jest Stowarzyszenie B-4, z siedzibą w Rzeszowie ul. Zagłoby 7b, 35-304 Rzeszów.

Projekt realizowany jest od 01.02.2014 r. do 31.07.2015 r.

W województwie pomorskim, pomimo podejmowanych działań przez różne instytucje, ciągle istnieje problem ze znalezieniem nowego zatrudnienia przez osoby zwolnione z przyczyn dotyczących pracodawcy.

Na koniec maja 2013 r. na terenie województwa pomorskiego zarejestrowanych było 118 037 osób bezrobotnych, w tym 62 858 kobiet, a stopa bezrobocia wynosiła 13,7% (Statystyki, WUP Gdańsk). Wśród bezrobotnych 6012 osób to osoby zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy. W okresie 01-05.2013 r. zwolnień grupowych i monitorowanych dokonały firmy na łączną liczbę osób zwolnionych – 408. W maju 2013 r. w PUP zarejestrowało się aż 613 osób zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy a 456 podjęło pracę.

Więcej na temat uczestników projektu oraz rekrutacji znajduje się w zakładce: Rekrutacja.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego