Dołącz do projektu Celem projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników projektu, tj. 50 osób z terenu województwa pomorskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub osób przewidzianych do zwolnienia przez pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa pomorskiego. Realizacja celu jest przewidziana do 31.07.2015 r.

Kontakt

BIURO PROJEKTU:

Biuro Stowarzyszenia B-4
ul. Mostowa 1
80-778 Gdańsk
Parter - pokój 28
tel. (+48) 502 741 715
zsp-pomorskie@b4.org.pl
Czynne w godz.: 7:30 -15:30


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego